Vereniging Wonen Willemspark

  Home   Contact Inloggen Aanmelden

Ontstaan Vereniging Wonen Willemspark

In 1987 werd de Vereniging Wonen Willemspark opgericht door bewoners uit de buurt. Tot de buurt worden de Prins Hendriklaan, Koningslaan, Oranje Nassaulaan, Emmaplein, Emmalaan, Sophialaan, Waldeck Pyrmontlaan en deSaxen Weimarlaan gerekend. Het Willemspark bestond toen reeds geruime tijd, het eerste huis dateert van 1904, Koningslaan 4, Villa Quisisana. De bewoners hadden een gezellig walking dinner (zij waren hun tijd ver vooruit !) georganiseerd tussen de verschillende huizen en bedachten dat het goed zou zijn om een vereniging op te richten die de belangen van de bewoners zou behartigen. Aanleiding was de grote zorg van de bewoners over het feit dat de gemeente steeds toestond dat huizen werden omgezet in kantoren. Dit was het eerste project van de Vereniging Wonen Willemspark, waar zelfs advocaten aan te pas zijn gekomen, die dit overigens pro bono voor de goede zaak deden. Gelukkig is de laatste 10-15 jaar de trend ingezet dat de kantoren weer worden omgezet in familie huizen, de functie waar deze ook voor gebouwd zijn. Ook is er van meet af aan grote zorg geweest om de verwaarlozing van de buurt (bestrating, groenonderhoud, vuilophaal etc) tegen te gaan. Tussen 1994 en 2004 is de vliegtuigoverlast een groot thema geweest. Verder heeft de Vereniging Wonen Willemspark zich ingespannen voor vele grote en kleine projecten, waarbij elke keer gestreden wordt voor het beter tot zijn recht laten komen van de (architectonische) schoonheid van de buurt. Door de jaren heen is gebleken dat de Vereniging ook een belangrijke gezelligheidsfunctie heeft, de cohesie bevordert om een modewoord te gebruiken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijkse stamppot avond, die door veel leden graag wordt bezocht.

Historie van het Willemspark

Het Willemspark werd in 1881 gepland als villapark rondom vijvers die doorlopen in het Vondelpark. Pas vanaf 1902 werd de villawijk tussen Vondelpark en Koninginneweg aangelegd veelal op basis van particulier initiatief. Beroemd is vooral de centrale zichtas van het Emmaplein. Het in 1915 geopende Station Willemspark, eindpunt van de Haarlemmermeer spoorlijnen, aan de Amstelveenseweg 264 werd naar het Willemspark genoemd. In 1933 werd de naam veranderd in Haarlemmermeerstation.

Wilt u meer weten over de historie van het Willemspark ? Naar wie is het bijvoorbeeld genoemd en waarom werd de naam gedurende de tweede oorlog niet gewijzigd terwijl andere namen, die refereerden aan het koningshuis, wel werden vervangen ? Log dan in en zie onder Historie het te downloaden document van het boekje dat onze oud-voorzitter geschreven heeft ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter : het park dat nooit een park werd.